Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Τετράδιο με ράγες.......κυριάκος σάμιος......: .... Καλοκαίρι και ο ... Μεσημεράς ...!

Τετράδιο με ράγες.......κυριάκος σάμιος......: .... Καλοκαίρι και ο ... Μεσημεράς ...!: Επεφτε  λίγο  βαρύ   ,  έπρεπε  ομως   να  μαζέψει  τα  κουράγια  του  ,  γιαυτό  και  ανασήκωσε  τους  ώμους  του  ,  οι  αναταράξεις   πο...